Thawaf : Pengertian Thawaf dan Tata Cara Thawaf

Pengertian Thawaf

Pengertian-thawaf

Pengertian-thawaf

Thawafadalah berjalan mengelilingi sekitar Ka’bah sebanyak tujuh putaran. Ibadah Thawaf ini ada dua yaitu: Thawaf Haji dan Thawaf Umroh. Thawaf dimulai dari Hajar Aswad dan berakhir di hajar Aswad juga. Saat melakukan Thawaf , Baitullah (Ka’bah) harus berada disamping kiriorang yang Thawaf, dengan kata lain melakukan putaran thawaf dengan putaran kiri (berlawanan dengan arah jarum jam).

Ketujuh putaran Thawaf harus diselesaikan / dilakukan dalam satu waktu, dalam arti tanpa jeda diantara putaran Thawaf kecuali karena keadaan darurat. Jika terdapat jeda bukan dikarenakan Udzur, maka Thawaf tidak sah dan harus diulang dari awal. Mulai dari putaran pertama walaupun tadi sudah enam putaran.

Tata Cara melakukan Thawaf

 1. Thawaf dimulai dari Hajar Aswad dengan memilih diantar cara berikut:
  1. Taqlil (mengecup) Hajar Aswad
  2. Istilam (menjamah, menhusap) Hajar Aswad boleh dengan tangan atau tongkat, kemudian dikecup.
  3. Isyarat tangan (seperti melambai) dan tangan tidak perlu dikecup.
  4. Istilam dan Taqlil sekaligus sambil membaca: BISMILLAH WALLAHU AKBAR
  5. “Dengan menyebut Nama Allah , Allah Maha Besar” (Ibn Asakir)
  6. Selanjutnya hadap kanan dan mulailah mengelilingi Ka’bah sampai tujuh kali putaran.
   1. Bagi laki-laki, tiga putaran pertama dilakukan dengan berlari-lari kecil (Raml) jika bisa, dan sisa putaran lainnya dengan berjalan biasa. Bagi wanita tidak ada lari-lari kecil, cukup berjalan biasa.
   2. Setiap sampai dirukun Yamani, kalau bisa diusap tanpa dikecup dan tidak ada isyarat, terus berjalan kearah Hajar Aswad, sambil berdo’a:

RABBANA AATINA FIDDUN YA HASANAH, WAFIL AKHIRATI HASANAH WAQINA ADZABANNAR

“Ya Allah, berikanlah kebaikan di duina dan berikan kami kebaikan di akhirat, dan hindarkan kami dari siksa neraka” (HR. Ahmad dan Abu Daud)

 1. Setelah sampai Hajar Aswad lakukan seperti pada permulaan.
 2. Shalat di belakang Maqam Ibrahim
  1. Bila tujuh putaran Thawaf telah selesai, berjalanlahkebelakang maqam Ibrahimmencari tempat untuk shalat dua raka’at. Ketika melintas di maqam Ibrahim, bacalah:

WAT TAKHIDZU MIM MAQAMI IBRAHIMA MUSHALLA

“Dan jadikanlah oleh kalian sebagian dari maqam Ibrahim itu tempat shalat” (HR. Muslim)

 1. Setelah mendapat tempat dibelakang maqam Ibrahim, kalau tidak mendapatkanya bisa dimana saja yang penting masih di Masjidil Haram, lakukanlah shalat dua raka’at. Raka’at pertama membaca Al-Kafirun, raka’at kedua membaca surat Al-Ikhlas dengan Jahr (dikeraskan bacannya). Bagi wanita, cukup didengar sendiri. Bacaan suratan tadi setelah membaca Al-Fatihah tentunya.
 2. Kembali ke Hajar Aswad
  1. Seusai shalat, kembali ke Hajar Aswad untuk Taqbil, Istilam, atau Isyarat, sambil membaca:

BISMILLAHI ALLAHU AKBAR

“Dengan menyebut Nama Allah, Allah yang Maha Besar”

 1. Menuju tempat air Zamzam untuk minum dan mengisi wadah air minum dengan air zamzam
 2. Selanjutnya pergi ketempat Sa’i

Shalat dua raka’at usai thawaf di belakang maqam Ibrahim, pada raka’at pertama membaca surat Al-Kafirun dan membaca surat Al-Ikhlas pada raka’at kedua.

Meminum air dari sumur Zamzam dan mengisi tempat airnya  juga termasuk dalam rankaian ibadah Thawaf.

Beberapa Kesalahan Dalam Thawaf

Ada beberapa kesalahan yang sering dilakukan oleh sebagian jama’ah haji, diantaranya:

 1. Memulai thawaf sebelum Hajar Aswad, sedang yang wajib haruslah dimulai dar Hajar Aswad.
 2. Thawaf didalam Hijr Ismail. Itu berarti ia tidak mengelilingi Ka’bah, tapi hanya sebagiannya saja, karena Hijr Ismail termasuk Ka’bah, maka dengan demikian thawafnya tidak sah (batal).
 3. Raml (berjalan cepat) pada seluruh putaran yang tujuh. Padahal Raml itu hanya dilakukan pada tiga putaran pertama dan itupun tertentu dalam Thawaf Qudum saja.
 4. Berdesak-desakan untuk dapat mencium Hajar Aswad, dan kadang-kadang sampai pukul-memukul dan saling mencaci maki. Hal itu tidak boleh, karena dapat menyakiti sesama muslim, disamping memaki dan memukul antar sesama muslim itu dilarang kecuali dengan jalan yang dibenarkan agama.
 5. Tidak mencium Hajar Aswad sebenarnya tidak membatalkab thawaf, thawafnya tetap sah sekalipun tidak menciumnya. Maka cukuplah dengan berisyarat (melambaikan tangan) dan bertakbir disaat berada sejajar dengan Hajar Aswad, walaupun dari jauh.
 6. Mengusap-usap Hajar Aswad dengan maksud untuk mendapatkan barokah dari batu itu. Hal ini adalah bi’ah, tidak mempunyai dasar sama sekali dalam syariat Islam. Sedang menurut tuntunan Rasullullah Shallallahu alaihi wa Sallam cukup dengan menjamah dan menciumnya saja. Itupun kalau memungkinkan.
 7. Menjamah seluruh pojok Ka’bah, bahkan kadang-kadang menjamah dan mengusap-usap seluruh dindingnya. Padahal Rasullullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak pernah menjamah bagian-bagian Ka’bah kecuali Hajar Aswad dan RukunYamani saja.
 8. Menentukan do’a khusus untuk setiap putaran thawaf. Karena hal itu takpernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. Adapun yang beliau lakukan setiap melawati Hajar Aswad adalah bertakbir. Pada setiap akhir putaran antara Hajar Aswad dan Rukun Yamani beliau membaca:

RABBANA AATINA FIDDUN YA HASANAH, WAFIL AKHIRATI HASANAH WAQINA ADZABANNAR
“Ya Allah, berikanlah kebaikan di duina dan berikan kami kebaikan di akhirat, dan hindarkan kami dari siksa neraka” (HR. Ahmad dan Abu Daud)

9. Mengeraskan suara pada waktu thawaf sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian jama’ah atau para muthawwif yang dapat mengganggu orang lain yang juga melakukan thawaf.

10 Berdesak-desakan untuk melakukan shalat di dekat Maqam Ibrahim. Hal ini menyalahi sunnah, disamping mengganggu orang-orang yang sedang thawaf. Maka cukup melakukan shalat dua raka’at itu ditempat lain didalam Masjidil Haram.

Comments

 1. Salma amalia says:

  makasih yy tntg pengertian yg d atas

  Wassalm….wr.wb

 2. Ahmad Fatoni Fw says:

  Membahas masalah kesalahan2 haji memang tidak ada habis2nya, karena banyak saudara2 kita di tanah air ini yang ilmu dan keimanannya tipis.

  Mereka mengusap2 batu hitam dengan tujuan mengambil berkah. Padahal umar bin khatab telah membuat batasan bahwa “seandainya aku tidak melihat mu (hajar aswad) pernah dicium rasulullah maka aku tidak akan mau mencium mu” berarti kalau kita mengagung2kan batu ini maka bisa saja malah menimbulkan perbuatan syirik, naudzu billah.

  Ada lagi yang berhaji pulang bawa oleh2 berupa sobekan kain penutup ka’bah, kerikil utk melempar jumra, pasir tanah haram. Padahal itu jelas2 perbuatan musyrik

Speak Your Mind

*

Related Post!!close